Widget HTML Atas

Showing posts with the label Religi

Macam-Macam Puasa Sunnah Lengkap Yang Mesti Diketahui

Puasa bukan saja puasa wajib tetapi terdapat macam-macam puasa sunnah yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw kepada kita…

Ayat-Ayat AlQuran Tentang Sabar Dan Artinya

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus dipegang dan menjadi pedoman hidup muslim di seluruh dunia. Banyak sur…

Kumpulan Surat Pendek Alqur'an Arab, Latin Dan Artinya Lengkap

Banyak surat pendek yang terdapat Al-Quran untuk di hapal dan sebagai bacaan surat di dalam sholat wajib kita. Surat-…

Urutan Surat Pendek Dalam Zuz Ama Arab, Latin Dan Artinya

Zuz ama merupakan buku berisi surat-surat pendek didalam al-quran yang berisi surah alQur'an zuz 30. Surat pende…

Cara Menghafal Al Qur'an Dengan Cepat Di Luar Kepala

Alqur'an merupakan kitab suci yang mulia sebagai petunjuk, pedoman umat islam dan tentunya harus senantiasa kita me…

Tata Cara Shalat Dan Bacaannya Lengkap (Wajib Atau Fardhu)

Shalat merupakan kewajiban setiap muslim untuk mendirikan shalat lima waktu (fardhu/wajib) terutama yang sudah baligh d…

Tata Cara Wudhu Yang Benar Sesuai Anjuran Nabi Lengkap

Wudhu merupakan bersuci sebelum kita melakukan shalat lima waktu maupun shalat sunnah, sehingga shalat bersih dari hada…

Doa Setelah Wudhu Lengkap Arab, Latin Dan Artinya

Setiap muslim di dunia sebelum melaksanakan shalat diharuskan wudhu dulu sebagai sarana thaharah atau bersuci dan setel…