Ucapan Pernikahan Islami, English Dan Untuk Sahabat Lengkap

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan setiap orang pasti akan menikah jika sudah bertemu jodohnya pasti akan menuju jalur pernikah atau perkawinan untuk membangun rumah tangga baru. Sebagai sahabat dekat tentunya akan bahagia dan akan mengucapkan ucapan pernikahan di hari bahagia mereka.
Ucapan pernikahan islami, english dan untuk sahabat lengkap
Ucapan selamat happy wedding dihari pernikahan tentunya sangat baik dan sangat dianjurkan baik dalam agama dan telah menjadi adat atau kebiasaan diiringi doa kepada salah satu pasangan ataupun kedua mempelai pengantin yang sedang bersanding dalam sebuah perkawinan.

Kendatipun anda tidak mengucapkan langsung ucapan selamat happy weeding atau berhalangan hadir dalam pernikahnnya tiada salahnya anda menulis ucapan dan mengirimkannya lewat pesan, chat, vcall, telepon atau bahkan melalui papan atau kartu ucapan selamat pernikahan kepada yang sedang atau baru menikah.

Ucapan selamat pernikahan islami, english dan untuk sahabat


Ucapan pernikahan islami


Ukhti, selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga sakinnah, mawaddah dan warahmah dan segera dikaruniai buah hati yang shalih dan shalihah.

Akhi, kini anda sedang / telah merayakan walimatul ursy, semoga pernikahanmu langgeng dan bahagia hingga tua nanti. Cepet dapat momongan ya.

Barakallahu laka wabaraka alaika wa jama'akuma fii khair. Ijab Qabul pernikahan telah dilaksanakan. Semoga Allah melanggengkan pernikahan dan rumah tangga kalian dan menyatukan kalian kembali di syurga kelak, ukhti dan akhi.

Selamat menempuh hidup baru putriku, semoga Allah mengkekalkan pernikahan dan rumah tangga yang akan kalian bangun, Diluaskan rezeki, mempunyai rumah dan anak-anak yang baik. Kokohkan rumah tangga kalian dengan sabar dan syukur. Jadilah engkau penyenang hati dan penyeri bagi suamimu, perempuanku.

Masing-masing individu telah diikat dengan perjanjian ijab qabul, dua jiwa menjadi satu dalam ikatan pernikahan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dilimpahi keberkahan, lindungan dan rahmatNya, Aamiin.

Sekarang anda tidak lagi sendiri ada teman yang menemani dalam suka maupun duka, dalam sempit maupun lapang. Khiasilah dengan kesabaran dan kesyukuran. Selamat menempuh hidup baru saudara/i aku. Semoga cinta dan kasih anda seutuhnya langgeng hingga ke syurga kelak.

Bersyukurlah saudaraku kini anda telah menikah dan mempunyai teman sehidup dan semati, semoga jodohmu berpanjangan hingga ke syurga nanti. Semoga cepat dapat momongan. Doakan aku segera menyusul menikah dan ditemukakan jodohnya.

Kalian telah memenuhi sunnah rasul dan menyempurnakan separuh agama dengan pernikahan, kukuhkan rumah tangga kalian dengan nilai syariah dan kedewasaan. Semoga langgeng pernikahan kalian hingga kakek nenek.

Ucapan pernikahan untuk sahabat

Selamat bro, kamu tidak lagi jomblo sekarang. Semoga cepet punya anak.

Selamat menempuh hidup baru kawan, hidupmu tidak lagi sendirian sekarang, semoga menjadi keluarga Samawa (Sakinah, Masaddah dan Warahmah). Doakan aku semoga dapat menyusulmu.

Tetehku, ijab kabul telah dilakukan sekarang teteh sudah tidak singel lagi. Semoga kalian bahagia dalam rumah tangga. Doain aku yah teh semoga cepat dapat jodoh yang baik dan segera menikah.

Abangku yang baik, selamat menempuh dan membina rumah tangga, jadilah imam yang baik bagi istrimu. Senangkan dan bahagiakan dia. Barakallahu laka wa baraka alika.

Mba selamat sekarang sudah menjadi istri, jadilah istri yang baik, penyenang hati suami. Selamat berumah tangga. Happy wedding, selamat menempuh hidup baru.

Mba and abang telah menjadi raja dan ratu dalam sebuah istana tampak ceria dan bahagia dalam pernikahan. Selamat menempuh rumah tangga, semoga kekal hingga ke syurga kelak dan Allah berikan anak-anak yang shalih dan shalihah nanti.

Janur kuning telah ditegakkan dan tenda biru sudah didirikan, ijab qabul telah diucapkan, selamat membina hidup baru bro. Semoga kalian berbahagia dan saling memberi dan menerima serta menerima dan memaklumi kekurangan dan kelebihan kalian dan Allah merahmati dan memberikan berkah kepada kalian dalam kehidupan.

Ucapan pernikahan english (Bahasa Inggris)


Kata kata ucapan dalam bahasa inggris dan artinya


Happy wedding and getting new life, my friend. I'm sorry i'm too late to say.

"selamat menikah dan menempuh hidup baru sahabatku. Maaf aku telat menyampaikannya.

This your wedding day, two people in one at life. Now, You're not alone and there're your wife so be a good husband. Happy wedding.

Hari ini hari pernikahan kamu, dua orang menjadi dalam kehidupan. Kamu tidak lagi sendiri jadilah suami yang baik. Selamat menikah.

Two persons in wedding party, promising to be new familly in life. Be a good wife for your husband. Happy merried, bro. Wish you will get baby.

Dua orang dalam pesta pernikahan, berjanji menjadi keluarga baru dalam kehidupan. Jadilah istri yang baik bagi suamimu. Selamat nikah bro. Semoga secepatnya mempunyai bayi.

Ijab Qabul was said on wedding day, you and her in one. Not the one will separate you and her. Happy new family brother.

Ijab qabul telah dicapkan pada hari pernikahan, kamu (lelaki) dan kamu (wanita) dalam satu himounan. Tidak ada satupun yang akan memisahlan kamu berdua. Berbahagilah keluarga baru saudaraku.

Household not easy so need patience and gratitude. So not egois, keep kalm on problem on household. Happy merried, wish i will get merried like you.

Rumah tangga tidak mudah membutuhkan kesabaran dan kesyukuran jadi jangan egois, tetap tenang dalam masalah didalam rumah tangga. Selamat menikah semoga aku menyusul menikah seperti anda.

You're not single, now. You get partner in your life. Love her like you love yourself, don't hurt her heart. Happy wedding day bro.

Kamu tidak lagi singel sekarang. Anda mempunyai partner dalam hidupmu. Cintai (sayangi) dia seperti anda menyayangi diri anda sendiri, jangan menyakiti hatinya. Semoga bahagia di hari pernikahan saudaraku.

Sister you're not alone, be a good wife for your husband. Face the world together until to be grand father and grand mother. Happy new familly

Saudariku anda tidak lagi sendiri, jadilah istri yang bagi suamimu. Hadapi dunia bersama-sma sampai kake nenek. Berbahagialah keluarga baru.

Like king and queen on one day at a palace. You and her are happy now together. So be a good wife and husband. Wish yout get baby soon.

Seperti raja dan ratu dalam satu hari di istana. Kamu dan dia bahagua bersama. Jadilah istri dan suami yang baik. Semoga cepet dapat bayi.

You dream wish someone who accompany you in life. Now your dreams come true brother and get mereied. Love her with your deep heart till the end.

Kamu bermimpi semoga dapat seseorang yang menemanimu dalam hidup, sekarang mimpimu telah tercapai dan menikah. Cintai dia dengan hatimu hingga tutup usia.

I don't give you a gift just i'll say happy merried to live together in happily and sadly, rich and poorly.

Aku tidak memberimu kado (hadiah) hanya ucapan selamat menikah untuk hidup bersama dalam kebahagian dan kesedihan, dalam ketersediaan harta atau tidak mempunyai apapun.

Demikian ucapan pernikahan disertai doa bagi kedua mempelai dari omevan, semoga bermanfaat.